Ikke legesekretærer 

Grunnet sykdom er det for tiden ikke legesekretærer på kontoret. Derfor kan det ikke tas vanlige blodprøver nå inntil videre. Legene må da sende rekvisisjon til Furst- der det kan tas som Drop-in. Ta kontakt med fastlegen din på Helsenorge om dette er aktuelt og for ytterligere informasjon.

Det vil også være reduserte tjenester som legesekretærer har utført til vanlig. Beklager ulempene dette medfører.  


Legekontoret

Fastlegen Karin N. Tysnes flytter til Kragskogen legesenter 4.august-24 (med pasientliste)

Fra 4.august vil Tysnes være på Kragskogen legesenter. Det er ingen endring i pasientlisten, dvs at hennes pasienter følger med. Dette går automatisk, ingen behøver å gjøre noe aktivt selv.