Legekontoret 08.06.2021

FRIKORT 2021

To frikort blir til ett!

Frikort-ordningen for helsetjenester er forenklet fra 1. januar 2021. De to frikort-ordningene er blitt til en ordning, med felles egenandelstak for alle tjenestene.

Det nye taket for frikort for helsetjenester er 2460 kroner. 

Kontorfellesskapet Huseby Legesenter DA

Gamle hovsetervei 2, 0768 OSLO
Telefon: 22703360