LEGEERKLÆRING VED SKOLEFRAVÆR

Vi gjør oppmerksom på at for å få legeerklæring ved skolefravær må legen konsulteres enten via e-konsultasjon eller telefonkonsultasjon. Prisen for dette blir da vanlig konsultasjonstakst (212,-) + legeerklæring (150,-).

Om det trengs undersøkelse bestilles vanlig akutt-time via telefonen.

Legekontoret 28.10.2020

Medisinerstudenter

Fastlege Karin Nilsen Tysnes og Irene Witt har en lektorstilling på Universitetet i Oslo, noe som innebærer at de vil ha medisinerstudenter med på kontoret i blant.  Du kan snakke alene med dr. Tysnes eller dr. Witt i begynnelsen eller slutten av timen om du ønsker.


Kontorfellesskapet Huseby Legesenter DA

Gamle hovsetervei 2, 0768 OSLO
Telefon: 22703360