Legekontoret 28.10.2020

Medisinerstudenter

Fastlege Karin Nilsen Tysnes har en lektorstilling på Universitetet i Oslo, noe som innebærer at hun vil ha medisinerstudenter med på kontoret noen onsdager.  Du kan snakke alene med dr. Tysnes i begynnelsen eller slutten av timen om du ønsker. 

Kontorfellesskapet Huseby Legesenter DA

Gamle hovsetervei 2, 0768 OSLO
Telefon: 22703360