Legekontoret 28.10.2020

Medisinerstudenter

Fastlege Karin Nilsen Tysnes har en lektorstilling på Universitetet i Oslo, noe som innebærer at hun vil ha medisinerstudenter med på kontoret noen onsdager. Om du bestiller vanlig time en onsdag dette er aktuelt, vil du få beskjed om dette i forkant. Om du ikke syns det er greit å ha med student, finner vi en annen time. Du kan ellers snakke alene med dr. Tysnes i begynnelsen eller slutten av timen.

Kontorfellesskapet Huseby Legesenter DA

Gamle hovsetervei 2, 0768 OSLO
Telefon: 22703360