Ikke legesekretærer 

Grunnet sykdom er det for tiden ikke legesekretærer på kontoret. Derfor kan det ikke tas vanlige blodprøver nå inntil videre. Legene må da sende rekvisisjon til Furst- der det kan tas som Drop-in. Ta kontakt med fastlegen din på Helsenorge om dette er aktuelt og for ytterligere informasjon.

Det vil også være reduserte tjenester som legesekretærer har utført til vanlig. Beklager ulempene dette medfører.  


Legekontoret 28.10.2020

Medisinerstudenter

Fastlege Irene Witt har en lektorstilling på Universitetet i Oslo, noe som innebærer at de vil ha medisinerstudenter med på kontoret i blant.  Du kan snakke alene med dr. Tysnes eller dr. Witt i begynnelsen eller slutten av timen om du ønsker.