Ikke legesekretærer 

Grunnet sykdom er det for tiden ikke legesekretærer på kontoret. Derfor kan det ikke tas vanlige blodprøver nå inntil videre. Legene må da sende rekvisisjon til Furst- der det kan tas som Drop-in. Ta kontakt med fastlegen din på Helsenorge om dette er aktuelt og for ytterligere informasjon.

Det vil også være reduserte tjenester som legesekretærer har utført til vanlig. Beklager ulempene dette medfører.  


Legekontoret 30.09.2021

Lungebetennelsevaksine

Det anbefales lungebetennelsevaksine til samme pasientgruppe som anbefales å ta influensavaksine. 

Vi har lungebetennelsevaksine på kontoret. Denne kan settes samtidig med influensavaksine.

En må ikke bestille time for å få vaksine, men komme innom. Da vil legesekretær sette vaksinen på laboratoriet. Vi forventer svært stor pågang for dette fremover. Dere må derfor ha tålmodighet på eventuell ventetid, både her på senteret, men også på telefonen. Vaksineringen vil kunne gå utover vanlige gjøremål som kan ta lengre tid (eks. blodprøver).

I første omgang er det pasienter som er anbefalt vaksine vi kan tilby vaksine:

Følgende personer inngår i det vi omtaler som risikogruppe og anbefales influensavaksinen på grunn av økt risiko for alvorlig sykdom:

Alle over 65 år

Beboere i sykehjem og omsorgsboliger

Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, svekket immunforsvar (samt deres pårørende) og svært alvorlig fedme.

Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide 1. trimester som har kronisk sykdom eller er helsepersonell

Øvrige pasienter som ønsker vaksine kan be om resept på dette, så kan det skrives ut og hentes på apoteket.